Nullum Crimen (NC)

Editeur: Intersentia

ISSN: 1782-3447
Verschijnt tweemaandelijks | Gemiddeld 60 pagina’s

Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.

Nullum Crimen is

een beproefd en succesvol concept. De redactie - samengesteld uit vooraanstaande strafrechtsgeleerden én practici - brengt om de twee maanden gezaghebbende doctrine, recente en becommentarieerde rechtspraak en duiding bij nieuwe wetgeving inzake straf- en strafprocesrecht. De redactieleden hebben een uitgebreide praktijkervaring en selecteren zorgvuldig de artikelen en de rechtspraak die voor uw dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

Een belangrijke rechtstak
Strafrecht is alomtegenwoordig. Er verschijnt geen bijzondere wet in het Belgisch Staatsblad of er worden tal van strafbepalingen aan toegevoegd. Er loopt geen geschil of er zijn strafrechtelijke implicaties. Ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen doet het belang van deze rechtstak toenemen. Bovendien komt de wijziging van het strafprocesrecht onherroepelijk dichterbij. Allemaal redenen om u blijvend goed te documenteren.

Een moeilijke rechtstak
Strafrecht is meer dan alleen maar verwijzen naar ‘de ongelukkige jeugd’ van een dader. Strafrecht is meer dan alleen maar op procedure-elementen speculeren. Het hedendaagse strafrecht is immers een uitgestrekt vakgebied dat beheerst wordt door een ingewikkeld kluwen van regelgeving, praetoriaans recht en ongeschreven regels. Om dit alles succesvol te beheersen, kunt u maar beter een beroep doen op de visie en de meningen van de beste specialisten ter zake.

Rédaction
De redactie van Nullum Crimen is samengesteld uit gerenommeerde advocaten, magistraten en academici. Een betere kwaliteitsgarantie vindt u nergens!

L. Arnou (Advocaat), H. Berkmoes (Advocaat – Praktijklector VUB), J. De Herdt (rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – postdoc navorser UAntwerpen), F. Deruyck (Hoogleraar VUBrussel - Advocaat), T. Deschepper (Advocaat), M. De Swaef (Emeritus Eerste Advocaat-generaal Hof van Cassatie), A. Dierickx (Advocaat), F. Goossens (Doctor in de rechten - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven - Commissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes P van het Vast Comité P), J. Meese (Hoofddocent UAntwerpen - Advocaat), M. Minnaert (Kamervoorzitter Hof van Beroep Gent), J. Rozie (Gewoon hoogleraar UAntwerpen - Hoofdredacteur), M. Rozie (Gewezen Eerste Voorzitter Hof van Beroep Antwerpen - Docent VUBrussel), M. Sterkens (Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen), P. Traest (Buitengewoon hoogleraar UGent - Advocaat), D. Van Daele (Hoogleraar KU Leuven), E. Van Dooren (Raadsheer Hof van Cassatie - Hoofddocent UAntwerpen), F. Van Volsem (Raadsheer Hof van Cassatie), R. Verstraeten (Buitengewoon hoogleraar KU Leuven - Advocaat), P. Waeterinckx (Advocaat - Praktijklector VUBrussel), A. Winants (Advocaat-generaal Hof van Cassatie – Praktijklector VUB).
Prix papier seul
€ 240.00 (hors TVA)
Prix numérique seul
€ 260.00 (hors TVA)
Prix papier + numérique
€ 270.00 (hors TVA)
IP: € 575 (excl. btw) - studenten en stagiairs: € 160 (excl. btw)
Opbergbanden: 25 euro per stuk (incl. btw, excl. verzending)Informatie voor auteurs

De redactie van Nullum Crimen verwelkomt spontane bijdragen - artikelen, commentaren en noten - omtrent actuele problemen van strafrecht en strafprocesrecht.

Auteurs worden verzocht hun bijdragen elektronisch te sturen aan de hoofdredacteur, professor Joëlle Rozie (joelle.rozie@ua.ac.be).

Alle bijdragen worden geanonimiseerd beoordeeld door twee reviewers (leden van de redactie of externen). De uit het advies van deze reviewers volgende beslissing een bijdrage al dan niet te publiceren wordt samen met de eventuele opmerkingen en commentaren van de reviewers - eveneens anoniem - aan de auteur meegedeeld.


Nullum Crimen Prijs

De redactie van Nullum Crimen wil hoogstaande juridische meesterproeven bekronen. Daarom worden jaarlijks drie prijzen uitgereikt aan meesterproeven in het domein van het straf(proces)recht.

De eerste prijs bedraagt € 350, de tweede € 250 en de derde € 150. Iedere laureaat ontvangt tevens een gratis jaarabonnement op Nullum Crimen. De bekroonde werken zullen ook worden gepubliceerd in Nullum Crimen.

Om in aanmerking te komen moet het ingediende werk aan de volgende voorwaarden voldoen:
- een nog niet elders gepubliceerde of uitgewerkte meesterproef geschreven in het kader van een masteropleiding aan een Vlaamse rechtsfaculteit tijdens het academiejaar 2019-2020;
- een aspect van het strafrecht of strafprocesrecht behandelen;
- een origineel werk zijn;
- een individueel werk zijn;
- een meesterproef die beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en normen in de betrokken faculteit;
- geschreven zijn in correct en vlot Nederlands; en
- de richtlijnen van de interuniversitaire V&A-Commissie volgen.

De kandidaat dient een kopie van het diplomasupplement waaruit de quotering van de meesterproef blijkt bij te voegen.

De werken dienen voor 30 september 2020 zowel per email als in drie exemplaren met de gewone post te worden gezonden aan de hoofdredacteur van Nullum Crimen:

Universiteit Antwerpen
Faculteit Rechten
t.a.v. Prof. Dr. Joëlle Rozie
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
joelle.rozie@uantwerpen.be

Retour Plus d'info Rédaction Site web de l'éditeur

résultats triés par

Plus de résultats

Cher abonné à ,

Afin de pouvoir accéder à tous les 0 résultats de votre recherche que Jurisquare peut vous offrir en plus des 0 résultats de , vous devez être abonné à Jurisquare et connecté à votre compte.

Oui, j'ai non seulement un abonnement électronique à la revue mais aussi à la plateforme Jurisquare, je me connecte avec mes identifiants de Jurisquare et j'arrive immédiatement à consulter tous les résultats.

Je n'ai pas d'abonnement Jurisquare, mais je voudrais devenir membre pour ainsi avoir accès à tous les résultats de recherches et bénéficier de beaucoup d'autres avantages. Prix d'un abonnement à partir de € 410,26 (HTVA) pour 1 utilisateur pour 12 mois.

Attention: pour pouvoir aussi consulter les textes de ces résultats de recherche, il faut en outre satisfaire aux conditions prévues sur Jurisquare. Ceci signifie, entre autres, que vous devez être abonné à la revue concernée et que votre accès à cette revue sur Jurisquare doit être activé, ou que vous avez obtenu un droit d'accès électronique à l'ouvrage concerné.

Je n'ai pas d'abonnement Jurisquare, mais je souhaiterais bien plus d'information.